Szczegóły szkolenia
#Alert RCB system powiadamiania o zagrożeniach poprzez SMS - II edycja
#Alert RCB system powiadamiania o zagrożeniach poprzez SMS - II edycja

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

nauczyciele, pedagodzy, inne osoby zainteresowane

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl). Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji. Po weryfikacji formularza zaproszenia do udziału w kursie przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę e-learning ORE. Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc.

E-learning


Szkolenie e-lerningowe jest przeznaczone dla wszystkich nauczycieli, którzy  planują  prowadenie zajęć dydaktycznych na temat zasad bezpiecznych zachowań podczas wystąpienia ekstremalnych zjawisk atmosferycznych oraz wielkoobszarowych pożarów. Do informowania o nich wykorzystywany jest nowy system ostrzegania ludności o zagrożeniach za pomocą wiadomości tekstowych (SMS) – Alert RCB.Celem głównym szkolenia jest przybliżenie systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach za pomocą wiadomości tekstowych (SMS) – Alert RCB.

Cele szczegółowe:

  • zapoznanie z podstawowymi zadaniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
  • przedstawienie zasad ostrzegania ludności przed zagrożeniami za pomocą wiadomości SMS – Alert RCB;
  • zapoznanie z katalogiem zagrożeń, w ramach którego będą rozsyłane wiadomości SMS z ostrzeżeniami;
  • prezentacja zasad bezpiecznych zachowań podczas wystąpienia ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i wielkoobszarowych pożarów;
  • przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia zajęć z uczniami na różnych etapach edukacji, dotyczących Alertu RCB.


platforma Moodle

Joanna Kulesza, joanna.kulesza@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 16; Elżbieta Stawecka elzbieta.stawecka@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 38

Kryteria naboru:
  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną wraz z kodem dostępu do szkolenia na platformie www.e-kursy.ore.edu.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc lub do 2.02.2019.


10-01-2019 - 03-02-2019