Szczegóły szkolenia
Dzieje Polskiej Emigracji Niepodległościowej 1939–1989. Edycja II – Polski Paryż
Dzieje Polskiej Emigracji Niepodległościowej 1939–1989. Edycja II – Polski Paryż

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Przystanek Historia Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Brak adresatów

Szkolenie adresowane jest do aktywnych zawodowo nauczycieli i doradców metodycznych historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego w szkołach podstawowych (kl. VI-VII), szkołach podstawowych (kl. VI i VII) z klasami gimnazjalnymi, liceach i technikach.

Szkolenie

Szkolenie ma na celu aktualizację i pogłębienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie polskiej emigracji niepodległościowej we Francji w latach 1939–1989.

W ramach każdej z edycji projektu zaplanowano:

  1. Seminaria, na które składać się będą wykłady prowadzone przez znanych historyków oraz zajęcia warsztatowe (11-12 stycznia, 8-9 lutego oraz 1-2 marca 2019 r.)
  2. Trzy zadania konkursowe do wykonania przez uczestników po kolejnych zjazdach.
  3. 5-dniowy wyjazd edukacyjny do Paryża dla uczestników projektu, którzy najlepiej wykonają zadania konkursowe


Kryteria udziału w projekcie – seminariach:
  1. Rejestracja w systemie szkoleń ORE na stronie szkolenia.ore.edu.pl (niezbędne jednorazowe założenie konta, akceptacja oświadczeń o danych osobowych);
  2. Zaświadczenie o zatrudnieniu na co najmniej ½ etatu na stanowisku nauczyciela konsultanta ds. edukacji historycznej, nauczyciela doradcy metodycznego lub nauczyciela historii, WOS, języka polskiego w kl. VI-VII szkoły podstawowej, kl. III gimnazjalnej, liceum lub technikum 2018/2019;

W szkoleniu mogą brać udział maksymalnie dwie osoby z jednej placówki.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Organizatorzy (IPN, ORE) oraz współorganizatorzy (AAN, WBH) ponoszą koszty: dydaktyki, materiałów szkoleniowych i publikacji niezbędnych do wykonania zadań konkursowych oraz bazy szkoleniowej, wyżywienia i noclegów w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku oraz wizyty studyjnej w Paryżu.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu na seminaria.

Seminaria są formą doskonalenia zawodowego nauczycieli. Każdy z uczestników projektu  otrzyma zaświadczenie ORE wydane zgodnie z rozporządzeniem o placówkach doskonalenia nauczycieli oraz   obowiązującymi standardami organizacji szkoleń Ośrodka Rozwoju Edukacji (100 % aktywnego uczestnictwa w seminariach oraz wykonanie zadań konkursowych).

UWAGA!

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy przesyłać wyłącznie na platformę szkoleniową ORE jako załączniki w formacie PDF.

Prosimy o pobranie i wypełnienie niezbędnych dokumentów przed rejestracją!
Niekompletna dokumentacja spowoduje odrzucenie z powodów niespełnienia warunków formalnych.

Zarejestrowanie nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu. Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, Klub Akademii Sztuki Wojennej, Archiwum IPN, Archiwum Akt Nowych

Kontakt – Przystanek Historia IPN: • Barbara Pamrów, barbara.pamrow@ipn.gov.pl • Renata Bieniek, renata.bieniek@ipn.gov.pl Kontakt – ORE: • Grażyna Kurowska, grazyna.kurowska@ore.edu.pl • Jacek Piasecki, jacek.piasecki@ore.edu.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 7 stycznia 2019r.
Nieaktywny