Szczegóły szkolenia
Formularz dla TRENERÓW do sprawozdania z programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w styczeń – grudzień 2018 r.
Formularz dla TRENERÓW do sprawozdania z programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w styczeń – grudzień 2018 r.

Wychowanie i profilaktyka

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Brak adresatów

Stacjonarne

Termin sprawozdawczy: 1.01.2018-31.12.2018

Sprawozdanie składa się z dwóch części:
I. Szkolenia dla profesjonalistów
II. Promocja programu

W polu Edukatorzy – proszę wpisać wszystkie osoby prowadzące szkolenia (pary trenerskie) i wysłać tylko jeden formularz sprawozdawczy.

Ze szkoleń prowadzonych dla rodziców i nauczycieli proszę się sprawozdać na formularzu przeznaczonym dla realizatorów. Więcej informacji na stronie "Informacje dla realizatorów"

Termin sprawozdawczy: 1.01.2018-31.12.2018

Termin nadsyłania sprawozdań: 15.01.2019


Warszawa

Maria Talar email: maria.talar@ore.edu.pl telefon: 22 5708328

Formularz dla TRENERÓW 2018
Nieaktywny