Szczegóły szkolenia
Formularz dla REALIZATORÓW do sprawozdania z programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” styczeń-grudzień 2018 r.
Formularz dla REALIZATORÓW do sprawozdania z programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” styczeń-grudzień 2018 r.

Wychowanie i profilaktyka

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Brak adresatów

Stacjonarne

Termin sprawozdawczy: 1.01.2018 -31.12.2018

Sprawozdanie składa się z dwóch części:
I. Szkolenia dla rodziców i wychowawców
II. Promocja programu

W polu REALIZATORZY – proszę wpisać wszystkie osoby prowadzące szkolenia (pary trenerskie) lub nazwę placówki i wysłać tylko jeden formularz sprawozdawczy.

Osoba sporządzająca sprawozdanie powinna mieć konto w systemie i po zalogowaniu się wypełnić ten formularz.

Termin nadsyłania sprawozdań: 15.01.2019 r.


Warszawa

Maria Talar email: maria.talar@ore.edu.pl telefon: 22 5708328

Formularz dla REALIZATORÓW 2018
Nieaktywny