Szczegóły szkolenia
Myślenie wizualne na lekcji języka hiszpańskiego
Myślenie wizualne na lekcji języka hiszpańskiego

Języki obce

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze BIURO RADCY DS. EDUKACJI AMBASADY HISZPANII W POLSCE

Brak adresatów

Zapraszamy nauczycieli iberystów pracujących (wyłącznie) w systemie edukacji

Szkolenieregiony projektu

Specjalistka ds. języków romańskich Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych , Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa tel.: (022) 345 37 75 e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń, ale pierwszeństwo przy naborze mają uczestnicy szkoleń liderów programu RedELEprof w terenie – nauczyciele czynni zawodowo pracujący w systemie edukacji i pozostali iberyści. W ostatniej kolejności, w razie wolnych miejsc, rekrutowani są: iberyści ze szkół prywatnych na prawach publicznych.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, ale nie pokrywają kosztów podróży.


01.12.2018 (Gdańsk)
Nieaktywny

30.11.2018 (Poznań)
Nieaktywny