Szczegóły szkolenia
Wystąpienia publiczne w nurcie współczesnej retoryki i narracji – warsztat dla kadry kierowniczej placówek systemu doskonalenia
Wystąpienia publiczne w nurcie współczesnej retoryki i narracji – warsztat dla kadry kierowniczej placówek systemu doskonalenia

Rozwój szkół i placówek

Wydział Innowacji i Rozwoju

Kadra kierownicza systemu doskonalenia nauczycieli

Szkolenie

Cele:

  1. Ukazanie technik pracy z narzędziami myślowymi do komponowania przemówień ustnych,
  2. Przegląd metod technik aranżowanych oraz improwizowanych form przekazu ustnego,
  3. Warsztatowa praca z podestem i kartami opowieści kształtującymi umiejętności wygłaszania przemówień.  
Kryteria naboru: 
Kadra kierownicza placówek systemu doskonalenia nauczycieli (bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych).
Wypełnienie formularza rekrutacyjnego, kolejność zgłoszeń, po jednej osobie z danej placówki.


Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek

Mariusz Malinowski tel.: (22) 570 83 45 e-mail: mariusz.malinowski@ore.edu.pl

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą elektroniczną potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji kursu.

Organizatorzy zapewniają:

  • bezpłatny udział w szkoleniu,
  • zakwaterowanie i wyżywienie,
  • materiały szkoleniowe.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

14.11.2018 - 16.11.2018
Nieaktywny