Szczegóły szkolenia
Jak urozmaicić lekcje języka hiszpańskiego – doskonalenie technik nauczania
Jak urozmaicić lekcje języka hiszpańskiego – doskonalenie technik nauczania

Języki obce

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji – Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze, Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce

Specjaliści, nauczyciele, metodycy, konsultanci zajmującym się nauczaniem języka hiszpańskiego, liderzy programu RedELEprof

WarsztatOśrodek Rozwoju Edukacji Centrum Szkoleniowe, 05-070 Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Specjalistka ds. języków romańskich Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych , Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa tel.: (022) 345 37 75 e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Data rozpoczęcia szkolenia: godz. 9.20, 27.10.2018, sobota

Data zakończenia szkolenia:
godz. 18.00, 27.10.2018, sobota, (dla iberystów)
godz.10.30, 28.10. 2018, niedziela (dla liderów RedELEprof)Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają  kosztów podróży.


27.10.2018 - 28.10.2018
Nieaktywny