Szczegóły szkolenia
„Jak skutecznie wdrażać Model szkoły ćwiczeń” – spotkanie informacyjne
„Jak skutecznie wdrażać Model szkoły ćwiczeń” – spotkanie informacyjne

Doskonalenie nauczycieli

Zespół projektu Szkoły ćwiczeń

pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy kuratoriów oświaty, pracownicy organów prowadzących szkoły, pracownicy szkół wyższych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy i nauczyciele szkół biorących udział w projektach konkursowych

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników ze skutecznymi sposobami wdrażania „Modelu szkoły ćwiczeń” w ramach systemu doskonalenia zawodowego oraz systemu kształcenia nauczycieli.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, pracowników kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły, szkół wyższych zainteresowanych tematyką tworzenia i funkcjonowania szkół ćwiczeń.Szczecin, Lublin

Justyna Maziarska-Lesisz, tel. +48 (22) 345 37 73, e-mail: szkolacwiczen@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie online formularza rejestracyjnego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną wraz  ze szczegółową informacją o miejscu spotkania.

Uwaga! Wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży.


29.10.2018 (Lublin)
Nieaktywny

26.10.2018 (Łódź – spotkanie odwołane)
Nieaktywny