Szczegóły szkolenia
Rola przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów
Rola przywództwa edukacyjnego w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów

Rozwój szkół i placówek

Wydział Innowacji i Rozwoju

nauczyciele konsultanci ds. kadry kierowniczej oświaty

Szkolenie

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykorzystania w pracy z dyrektorami szkół i przedszkoli ramowego programu szkoleniowo-doradczego w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych uczniów powstałego w projekcie POWER Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty.

Szkolenie odbędzie się w terminie: 6–8 listopada 2018 r.

W programie szkolenia znajdą się następujące obszary tematyczne:

 1. Zapoznanie uczestników szkolenia z programem szkoleniowo-doradczym (założenia, zawartość, układ). Określenie kompetencji potrzebnych do realizacji programu. Refleksja nad własnymi kompetencjami i obszarami rozwojowymi.
 2. Analiza scenariuszy i materiałów pod kątem możliwości modyfikacji, dostosowania ich
  do potrzeb potencjalnych uczestników szkoleń.
 3. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu: przywództwa edukacyjnego, kompetencji kluczowych, wspomagania placówek oświatowych w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów, wprowadzania zmiany w szkole/przedszkolu, doradztwa dla dyrektorów w ww. tematach.
 4. Analiza „dobrych praktyk” z pilotażowych realizacji programu.
 5. Dzielenie się doświadczeniem przez uczestników, którzy realizowali ramowy program w pilotażu lub w ramach projektów konkursowych.

Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek

Agnieszka Romerowicz, Wydział Innowacji i Rozwoju Szkół i Placówek, tel. 22 570 83 24, e-mail: agnieszka.romerowicz@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

 • adresat (określony wyżej),
 • wypełnienie online formularza rejestracyjnego,
 • kolejność zgłoszeń,
 • proporcjonalny wybór osób z każdego województwa.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną. Uwaga! Automatyczna wiadomość e-mail zawierająca informację o pomyślnym przebiegu rejestracji online nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży.


06.11.2018 - 08.11.2018
Nieaktywny