Szczegóły szkolenia
Technologie informacyjne i komunikacyjne na lekcjach języka francuskiego
Technologie informacyjne i komunikacyjne na lekcjach języka francuskiego

Języki obce

WYDZIAŁ ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze

Czynni zawodowo nauczyciele języka francuskiego pracujący w placówkach systemu edukacji, metodycy i konsultanci

Szkolenie

Cele szkolenia:

  1. Doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczycieli i specjalistów języka francuskiego
  2. Praktyczne zastosowanie narzędzi cyfrowych na zajęciach języka francuskiego

Kryteria naboru:

  • wypełnienie online formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń,
  • udział maks. 1 osoby z jednej szkoły
Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży.


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Anna Susek Specjalistka ds. języków romańskich Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa tel: (022) 345 37 75 e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Organizatorzy ponoszą koszty:

  • zajęć dydaktycznych
  • zakwaterowania i wyżywienia w trakcie kursu.

Koszty związane z dojazdem na szkolenie pokrywa uczestnik lub placówka delegująca.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie szkolenia. Zaświadczenia ukończenia kursu zostaną wydane jedynie uczestnikom biorącym udział we wszystkich zajęciach.

Termin zgłoszeń mija 7 października 2018 o 24.00. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie. O wynikach naboru wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie mailem (niezależnie od wyniku rekrutacji) najpóźniej  9 października 2018

12.10.2018 - 14.10.2018
Nieaktywny