Szczegóły szkolenia
Ocena pracy nauczycieli
Ocena pracy nauczycieli

Rozwój szkół i placówek

Wydział Innowacji i Rozwoju

nauczyciele konsultanci ds. kadry kierowniczej oświaty

Blended learning

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wspierania dyrektorów szkół
w ocenianiu pracy nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w terminie: 29 października – 12 listopada 2018 r. (część e-learningowa) i 14–15 listopada 2018 r. (część stacjonarna).

W programie szkolenia znajdą się następujące obszary tematyczne:

 1. W części e-learningowej:
 • Podstawy prawne oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek. Analiza porównawcza dotychczasowych i nowych aktów prawnych.
 • Etapy procesu oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek, w tym procedura odwoławcza.
 • Psychologiczne potrzeby zaspokajane podczas procesu oceny. Proces oceny a rozwój pracownika i budowanie zespołu.
 • Bariery psychologiczne występujące u osób dorosłych w sytuacji oceniania.
 1. W części stacjonarnej:
 • Trudne sytuacje mogące się pojawić w trakcie rozmowy oceniającej i sposoby reagowania na nie.
 • Psychologiczna sytuacja osoby dyrektora w procesie oceny nauczycieli.
 • Przesłanki wprowadzenia nowego systemu oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek w nawiązaniu do teorii zarządzania zasobami ludzkimi; techniki oceniania.
 • Analiza przykładowych regulaminów oceny pracy nauczycieli oraz regulaminów oceny pracy dyrektorów szkół/placówek.
 • Konstruowanie wskaźników do wybranych kryteriów oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek.
 • Ocena pracy nauczyciela jako narzędzie wspierania rozwoju – wykorzystanie oceny pracy nauczycieli w zarządzaniu szkołą/placówką.
 • Ocena pracy nauczycieli – opracowanie konspektu szkolenia dla dyrektorów szkół/placówek.

Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Agnieszka Romerowicz, Wydział Innowacji i Rozwoju Szkół i Placówek, tel. 22 570 83 24, e-mail: agnieszka.romerowicz@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

 • adresat (określony wyżej),
 • wypełnienie online formularza rejestracyjnego,
 • kolejność zgłoszeń,
 • proporcjonalny wybór osób z każdego województwa.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Automatyczna wiadomość e-mail zawierająca informację o pomyślnym przebiegu rejestracji online nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży.