Szczegóły szkolenia
Ocena pracy pracowników pedagogicznych placówek doskonalenia nauczycieli
Ocena pracy pracowników pedagogicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Rozwój szkół i placówek

Wydział Innowacji i Rozwoju

dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni

Blended learning

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie oceny pracy pracowników pedagogicznych.

W programie szkolenia znajdą się następujące obszary tematyczne:

Cześć e-learningowa:

 • podstawy prawne oceny pracy pracowników pedagogicznych oraz dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli,analiza porównawcza dotychczasowych i nowych aktów prawnych;
 • etapy procesu oceny, w tym procedura odwoławcza;
 • psychologiczne potrzeby zaspokajane podczas procesu oceny pracy;
 • proces oceny a rozwój pracownika, proces oceny a budowanie zespołu;
 • bariery psychologiczne występujące u osób dorosłych w sytuacji oceniania.

Cześć stacjonarna:

 • trudne sytuacje mogące się pojawić w trakcie rozmowy oceniającej i sposoby reagowania na nie;
 • psychologiczna sytuacja osoby dyrektora w procesie oceny pracy pracowników;
 • przesłanki wprowadzenia nowego systemu oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych w nawiązaniu do teorii zarządzania zasobami ludzkimi, techniki oceniania;
 • analiza przykładowych regulaminów oceny pracy pracowników pedagogicznych oraz dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli;
 • konstruowanie wskaźników do wybranych kryteriów oceny;
 • wykorzystanie oceny pracy w zarządzaniu placówką doskonalenia nauczycieli.

Termin realizacji:

 • 29 października – 12 listopada 2018 r. (część e-learningowa)
 • 15–16 listopada 2018 r. (część stacjonarna)

Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Bogusława Kalinowska tel. 0 22 570 83 25 e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będą następujące kryteria:

 • adresat (określony wyżej),
 • wypełnienie formularza rejestracyjnego,
 • kolejność zgłoszeń,
 • zapewnienie miejsc dla możliwie największej liczby placówek (po jednej osobie z placówki).

 

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną. Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania.

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, nie pokrywają natomiast kosztów podróży.


29 października– 12 listopada 2018 r. (cz. e-learningowa) 15–16 listopada 2018 r. (cz. stacjonarna)
Nieaktywny