Szczegóły szkolenia
„550 lat Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Geneza zasady reprezentacji i Izby Poselskiej a początki nowożytnego Sejmu”
„550 lat Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Geneza zasady reprezentacji i Izby Poselskiej a początki nowożytnego Sejmu”

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO ORE) , Kancelaria Sejmu

nauczyciele klas 7–8 szkół podstawowych, nauczyciele 3 klas gimnazjalnych i szkół średnich

Szkolenie

Kancelaria Sejmu we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji podjęła wspólne działania edukacyjne promujące upamiętnianie rocznic i wydarzeń historycznych oraz wspierające szkoły i nauczycieli w realizacj tematyki 550 lat parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Geneza zasady reprezentacji i Izby Poselskiej a początki nowożytnego Sejmu  podczas lekcji i zajęć szkolnych, w szczególności poprzez:

  • aktualizację wiedzy z historii polski i historii parlamentaryzmu w Polsce -przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli;
  • przeprowadzenie konkursu dla nauczycieli na scenariusz/ scenariusze lekcji, zajęć szkolnych pod hasłem: 550 lat parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Geneza zasady reprezentacji i Izby Poselskiej a początki nowożytnego Sejmu.
  • wsparcie metodyczne  nauczycieli  w przygotowaniu do organizacji obchodów rocznicowych w szkołach - publikację materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć dla nauczycieli do pracy z uczniami.
Głównym celem podjętych przez Strony  działań edukacyjnych jest: 
  • zwiększenie zainteresowania nauczycieli genezą sejmu polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształtowania się izby poselskiej sejmu w  drugiej połowie XV wieku;
  • zachęcenie nauczycieli i wychowawców do  upamiętniania rocznic i wydarzeń historycznych, uwzględnienia wydarzeń rocznicowych w planie pracy dydaktyczno-wychowawczym  szkoły w roku szkolnym 2018/2019.


Szkolenie ma na celu przygotowanie merytoryczne i organizacyjne nauczycieli do przeprowadzenia ogólnopolskiego konkursu „550 lat Parlamentaryzmu Polskiego” oraz uwzględnienie wydarzeń rocznicowych w planie pracy dydaktyczno-wychowawczym  szkoły w roku szkolnym 2018/2019.

Rejestracja nauczyciela na szkolenie jest równoznaczna z zadeklarowaniem udziału w konkursie nt. "550 lat Parlamentaryzmu Polskiego" oraz organizacji wydarzenia rocznicowego w szkole.

I

 w Auli ORE przy Alejach Ujazdowskich 28 w Warszawie

Stanisław Zubek, stanislaw.zubek@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 56

26-10-2018
Nieaktywny