Szczegóły szkolenia
Odkrywamy Prawo Humanitarne (OPH)
Odkrywamy Prawo Humanitarne (OPH)

Doskonalenie nauczycieli

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

nauczyciele

Kurs e-learningowy

Program „Odkrywamy Prawo Humanitarne” został stworzony przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, w Polsce jest wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Polski Czerwony Krzyż. Kurs e-learningowy przeznaczony jest dla nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami w klasach 7-8 szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych, którzy chcą zdobyć wiedzę, aby w ramach swoich przedmiotów prowadzić zajęcia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.


e-learning

Waldemar Krawiec, Paweł Stępniak (e-mail: wrkk-tech@ore.edu.pl)

15 września 2018 r. - 15 grudnia 2018 r.
Nieaktywny