Szczegóły szkolenia
Edukacja włączająca w wychowaniu przedszkolnym
Edukacja włączająca w wychowaniu przedszkolnym

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE

dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej przedszkoli ogólnodostępnych.

Szkolenie

Przedstawienie założeń edukacji włączającej w wychowaniu przedszkolnym/ Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej/Dyrektor jako lider – planowanie i organizacja pracy przedszkola/Współpraca z innymi instytucjami/Wykorzystanie subwencji oświatowej/Rola rodziców w edukacji włączającej/Obserwacja, rozpoznawanie trudności i potrzeb dzieci ze SPE/Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu/Dziecko z opinią w przedszkolu/Przyjazna adaptacja – współpraca szkoły z przedszkolem.


Celem szkolenia jest:

  • zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie edukacji włączającej w wychowaniu przedszkolnym
  • zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi
  • zapoznanie uczestników z zasadami efektywnego planowania i organizacji pracy przedszkola
  • zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o subwencję oświatową i współpracę z innymi instytucjami
  • zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie pracy z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i z dzieckiem z opinią na etapie przedszkola
  • zapoznanie uczestników z zasadami współpracy szkoły z przedszkolem w celu pomyślnej adaptacji uczniów ze SPE w szkole


Centrum Szkoleniowe w Sulejówku ul. Paderewskiego 77

Sylwia Herod, sylwia.herod@ore.edu.pl tel.: 22 570 83 03

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się i rejestrację jednej osoby z placówki.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Organizatorzy zapewniają bezpłatną dydaktykę, wyżywienie oraz zakwaterowanie w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.


12.09.2018 - 14.09.2018
Nieaktywny