Szczegóły szkolenia
Planowanie rozwoju zawodowego uczniów
Planowanie rozwoju zawodowego uczniów

Doskonalenie nauczycieli

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego / ORE

nauczyciele, doradcy zawodowi ze szkół i placówek, psycholodzy, pedagodzy, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

Adresatami jest kadra doradców edukacyjno-zawodowych przygotowana do wdrożenia wypracowanych w projekcie „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” rozwiązań w szkołach i placówkach. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu zadecyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność nadsyłania zgłoszeń. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest bycie trenerem przeszkolonym w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresy doradztwa edukacyjno-zawodowego”. W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.

Stacjonarne

Szkolenie jest przeznaczony dla kadry doradców edukacyjno-zawodowych, którzy zostali przygotowani do wdrożenia wypracowanych w projekcie „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” rozwiązań w szkołach i placówkach.

Cele szkolenia:

1. Przygotowanie kadr trenerskich do prowadzenia wśród doradców zawodowych szkoleń z zakresu wykorzystania w pracy doradczej produktów powstałych w projektach „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” (podstawy programowe kształcenia w zawodach, suplementy do dyplomów i kwalifikacji, ścieżki rozwoju zawodowego)
2. Nabycie kompetencji przez kadry trenerskie z zakresu wykorzystania w pracy doradczej produktów powstałych w projektach „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” (podstawy programowe kształcenia w zawodach, suplementy do dyplomów i kwalifikacji, ścieżki rozwoju zawodowego)
3. Upowszechnienie informacji na temat produktów powstałych w projektach „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” (podstawy programowe kształcenia w zawodach, suplementy do dyplomów i kwalifikacji, ścieżki rozwoju zawodowego)

Warunkiem koniecznym uczestnictwa ww. formie doskonalenia jest bycie trenerem przeszkolonym w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”.

Kryteria naboru:

- adresat (określony wyżej),
- prawidłowe wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
- kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc: 25Centrum Szkoleniowe Sulejówek

Anna Kamont (tel.: 22 345 37 28, e-mail: anna.kamont@ore.edu.pl)

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i w całości prowadzony w trybie stacjonarnym. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się. Po wypełnieniu formularza należy przesłać go w formie on-line. 
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.  O zakwalifikowaniu się na doskonalenie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu zadecyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność nadsyłania zgłoszeń.

W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.

Szkolenie rozpoczyna się pierwszego dnia o godz. 13.00 i kończy trzeciego dnia o godz. 13.00


30.08.2018 - 01.09.2018
Nieaktywny

28.08.2018 - 30.08.2018
Nieaktywny