Szczegóły szkolenia
„Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli” – spotkanie informacyjno-konsultacyjne
„Miejsce i rola szkoły ćwiczeń w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli” – spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Doskonalenie nauczycieli

Zespół projektu Szkoły ćwiczeń

pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy kuratoriów oświaty, pracownicy organów prowadzących szkoły, pracownicy szkół wyższych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Celem spotkania jest przeprowadzenie dyskusji oraz warsztatów dotyczących praktycznego wdrożenia „Modelu szkoły ćwiczeń” do systemu doskonalenia zawodowego oraz systemu kształcenia z wykorzystaniem wniosków i rekomendacji z pilotażu „Modelu”.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, pracowników kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły, szkół wyższych zainteresowanych tematyką tworzenia i funkcjonowania szkół ćwiczeń


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

Marcin Grzelak, tel. +48 (22) 345 37 73, e-mail: szkolacwiczen@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie online formularza rejestracyjnego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, wyżywienie, nocleg ale nie pokrywają kosztów podróży.


09.07.2018 - 10.07.2018
Nieaktywny