Szczegóły szkolenia
„Wyniki pilotażu szkoły ćwiczeń” – spotkanie informacyjne
„Wyniki pilotażu szkoły ćwiczeń” – spotkanie informacyjne

Doskonalenie nauczycieli

Zespół projektu Szkoły ćwiczeń

nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, pracownicy bibliotek pedagogicznych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy kuratoriów oświaty, pracownicy organów prowadzących szkoły, pracownicy szkół wyższych, pracownicy ośrodków edukacji pozaformalnej , pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Spotkanie informacyjne

Celem spotkania jest prezentacja wyników pilotażu, w szczególności wypracowanych produktów projektu oraz działań szkół, a także wyników badań, uzyskanych wniosków oraz rekomendacji. Podczas spotkania omówiona zostanie rola i miejsce szkół ćwiczeń w Krajowym Systemie Doskonalenia Nauczycieli. Uczestnicy zapoznają się także z informacjami dotyczącymi ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ogólnopolskiego konkursu w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty –Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń.

Na spotkanie zapraszamy nauczycieli i dyrektorów, pracowników placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych, pracowników kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły, szkół wyższych kształcących nauczycieli oraz pracowników ośrodków edukacji pozaformalnej.Warszawa, Hotel Mercure, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

Agnieszka Pietryka, tel. +48 (22) 345 37 25, e-mail: szkolacwiczen@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie online formularza rejestracyjnego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży.


15.06.2018
Nieaktywny