Szczegóły szkolenia
Narzędzia zarządzania oświatą w samorządzie - szkolenie dla samorządowców
Narzędzia zarządzania oświatą w samorządzie - szkolenie dla samorządowców

Zarządzanie oświatą

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”

Pracownicy JST zarządzający szkołami i placówkami oświatowymi

Stacjonarne

Cele szkolenia:

  1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o narzędziach/instrumentach zarządzania oświatą
    w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich możliwościach wykorzystania do rozwoju lokalnej oświaty.      
  2. Doskonalenie umiejętności korzystania z instrumentów zarządczych w celu podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego.
  3. Kształtowanie postaw gotowości do wykorzystania istniejących narzędzi/instrumentów zarządczych.

 

Termin szkolenia:

21-22 maja 2018r. – Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w Ośrodku.       

Organizator nie zapewnia dojazdu do Sulejówka.

W razie własnym przyjazdu samochodem – Ośrodek zapewnia bezpłatny parking.Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA –EDUKACJA-ROZWÓJ na lata 20014-2020Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak tel. 570-83-42, mail:piotr.matuszak@ore.edu.pl

W razie pytań, proszę kontaktować się z:

Piotrem Matuszakiem tel. 570-83-42, mail:piotr.matuszak@ore.edu.pl


21.05.2018 - 22.05.2018 (Sulejówek)
Nieaktywny