Szczegóły szkolenia
Marketing szkół i placówek oświatowych 2018-2
Marketing szkół i placówek oświatowych 2018-2

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

nauczyciele przedmiotów zawodowych, pracownicy szkół (dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele), doradcy metodyczni zajmujący się kształceniem zawodowym, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, dyrektorzy i specjaliści ze szkół (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe)

Do dnia 10 października 2018 r.; O przyjeciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (dla uczestników spełniajacych warunki rekrutacji). Liczba miejsc 20

Blended

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu"Marketing szkół i placówek oświatowych"
Szkolenie odbywa się w formie blended

Część on-line: od  15 października do 25 listopada 2018 roku
Część stacjonarna od 23 do 25 listopada 2018 w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku

 Celem szkolenia jest

  1. Upowszechnienie informacji nt. kształcenia zawodowego i ustawicznego (z uwzględnieniem wprowadzanych zmian)
  2. Podniesienie kompetencji w zakresie marketingu i promocji szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne
  3. Upowszechnienie informacji o zintegrowanym systemie kwalifikacji, uczeniu się przez całe życie oraz ECVET

Zagadnienia/moduły:

[LLL].2. UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

[LLL].2.01 Zintegrowany system kwalifikacji

[LLL].2.02 Funkcjonowanie i uwarunkowania rynku edukacyjnego

[LLL].2.03 Kształcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych

 [LLL].1.05 Transfer osiągnięć i zapewnianie jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET (EQAVET) EUROPASS

22

[EMO].3. ELEMENTY MARKETINGU OŚWIATOWEGO

[EMO].3.1 Wprowadzenie do marketingu

[EMO].3.2 Rola marketingu w usługach edukacyjnych

[EMO].3.3 Badania rynku edukacyjnego

[EMO].3.4 Planowanie działań marketingowych

[EMO].3.4 Organizacja promocji w szkole/placówce/ośrodku

28

Razem

50

 

 


Program.pdf

Sylabus.pdf

Materiały na szkolenie:
Raport z ankiety Ważne decyzje wybór szkoły 2017.pdf
Raport z ankiety "Ważne decyzje-wybór szkoły 2018.pdf

Obowiązkowa ankieta do przeprowadzenia w ramach szkolenia

 "Ważne decyzje wybór szkoły - edycja 5"

Ankieta"Ważne decyzje - wybór szkoły"  dla nauczycieli i dorosłych
na sieci wsparcia i współpracy  NAUKA ZAWODU  (po zalogowaniu)

Podczas trwania kursu będziemy korzystać z zasobow SW NAUKA ZAWODUXX

Część on-line platforma moodle ORE; Część stacjonarna Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku

bogdan.kruszakin@ore.edu.pl; tel. 22 345 37 58


Termin zgłaszania:  do 10 października 2018 r. za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego: szkolenia.ore.edu.pl   
Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe przez bezpośredni kontakt z prowadzącym  

( Bogdan Kruszakin bogdan.kruszakin@ore.edu.pl tel. (22) 345-37-58

Zgłoszenie się na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane oddzielnym mailem po dniu 10 października 2018 r.


15.10.2018 - 25.11.2018
Nieaktywny