Szczegóły szkolenia
Uczeń wobec egzaminów z języka rosyjskiego
Uczeń wobec egzaminów z języka rosyjskiego

Języki obce

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

nauczyciele konsultanci, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni, nauczyciele języka rosyjskiego

Szkolenie

Wsparcie szkół w zakresie nauczania języka rosyjskiego


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

marina.warsimaszwili@ ore.edu.pl, (022) 345-37-20

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń,
Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają  kosztów podróży.

08.06.2018 - 09.06.2018 (Sulejówek)
Nieaktywny