Szczegóły szkolenia
Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – II etap edukacyjny
Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – II etap edukacyjny

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE

dyrektorzy szkół, specjaliści ze szkół (psycholodzy, pedagodzy), Przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli

Szkolenie

  • Wsparcie procesu adaptacyjnego uczniów ze SPE w momencie przejścia na II etap edukacyjny.
  • Edukacja włączająca na II etapie edukacyjnym.
  • Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – aspekty prawne.
  • Rozpoznawanie potrzeb uczniów nieposiadających opinii/orzeczenia – rola wychowawcy.
  • Wykorzystanie WOPFU i IPET do efektywnego zaspokajania potrzeb uczniów ze SPE.
  • Metody i sposoby indywidualizacji pracy z uczniami podczas zajęć edukacyjnych.
  • Rola rodziców w organizacji wsparcia uczniów ze SPE.


Centrum Szkoleniowe w Sulejówku ul. Paderewskiego 77

Monika Dobrowolska, e-mail monika.dobrowolska@ore.edu.pl tel.: 22 570 83 02

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się i rejestrację jednej osoby z placówki.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Organizatorzy zapewniają bezpłatną dydaktykę, wyżywienie oraz zakwaterowanie w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.


21.05.2018 - 23.05.2018 (Sulejówek)
Nieaktywny