Szczegóły szkolenia
Kontrola zarządcza w instytucjach systemu wspomagania
Kontrola zarządcza w instytucjach systemu wspomagania

Wspieranie szkół i nauczycieli

Wydział Innowacji i Rozwoju

dyrektorz i wicedyrektorzy instytucji systemu wspomagania (publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych)

Szkolenie

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie planowania i sprawowania kontroli zarządczej w instytucjach systemu wspomagania.

W programie szkolenia znajdą się następujące obszary tematyczne:

 • Podstawowe pojęcia i regulacje prawne dotyczące kontroli zarządczej.
 • Jak interpretować standardy kontroli zarządczej ogłoszone przez ministra finansów?
 • Kontrola zarządcza I i II poziomu – odpowiedzialność i zadania.
 • Dyrektor placówki oświatowej jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych.
 • Czy kontrola zarządcza pozwala efektywniej zarządzać placówką oświatową?
 • Jak stosować lokalne standardy kontroli zarządczej?
 • Planowanie zadań w systemie kontroli zarządczej w oparciu o kryteria pilności i ważności.
 • Analiza i zarządzanie ryzykiem w systemie kontroli zarządczej w jednostce oświatowej.
 • Projektowanie wskaźników dla zadań systemu kontroli zarządczej.
 • Dokumentowanie kontroli zarządczej.
 • Pytania, dyskusja, analiza przykładowych rozwiązań.


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Bogusława Kalinowska tel. 0 22 570 83 25 e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będą następujące kryteria:

 • adresat (określony wyżej);
 • wypełnienie formularza rejestracyjnego;
 • kolejność zgłoszeń (w pierwszej kolejności przyjmowani będą dyrektorzy/wicedyrektorzy, których staż pracy na stanowisku dyrektora nie przekracza 5 lat);
 • zapewnienie miejsc dla możliwie największej liczby placówek (po jednej osobie z placówki).

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną. Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania.

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, nie pokrywają natomiast kosztów podróży.


16.05.2018 - 17.05.2018
Nieaktywny