Szczegóły szkolenia
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – perspektywa samorządowca
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – perspektywa samorządowca

Zarządzanie oświatą

Seminarium organizowane jest we współpracy z Wydziałem Potrzeb Specjalnych Ośrodka Rozwoju Edukacji, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

przedstawiciele JST

Seminarium adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego nadzorujących pracę szkół i przedszkoli

Seminarium

Zapraszamy samorządowców w dniach 14–15 maja 2018 r. na dwudniowe seminarium „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – perspektywa samorządowca” poświęcone rozwiązaniom prawnym w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

System kształcenia specjalnego, jako integralna część zmieniającego się systemu oświaty, w coraz szerszym stopniu przechodzi od modelu segregacyjnego w stronę modelu włączającego.
W tym kierunku zmierzają także kolejne zmiany w prawie oświatowym i finansowym. Proponujemy Państwu uczestnictwo w seminarium, w ramach którego zaprezentowane zostaną najaktualniejsze rozwiązania prawne i finansowe. Podejmiemy także próbę omówienia ich praktycznej implementacji m.in. z wykorzystaniem przykładów dobrych praktyk samorządowych. Ważnym elementem seminarium będzie także wyjaśnienie i doprecyzowanie kwalifikacji do zatrudniania nauczycieli i innych specjalistów do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich potrzeb w zakresie doskonalenia. Wprowadzane zmiany są także dobrym momentem na refleksję nad nowym modelem organizacji kształcenia specjalnego, które stając się integralną częścią lokalnych systemów oświaty, staje się jednocześnie nie lada wyzwaniem dla władz samorządowych.Seminarium odbędzie się w Hotelu NOVOTEL Airport Warszawa, ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa. Z Dworca Centralnego możliwy jest dojazd transportem publicznym – spod Dworca Centralnego od strony Al. Jerozolimskich linia 175 w kierunku Lotniska F. Chopina – przystanek NOVOTEL. W przypadku przyjazdu własnym samochodem Hotel dysponuje dużym parkingiem (naziemny/monitorowany) w cenie: 60 zł doba lub 7 zł godzina.

Piotr Matuszak tel. 22 570 83 42 e-mail piotr.matuszak@ore.edu.pl

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w hotelu w pokojach 2-osobowych.


Seminarium organizowane jest we współpracy z Wydziałem Potrzeb Specjalnych Ośrodka Rozwoju Edukacji, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Zarejestrowanie się na seminarium nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na to wydarzenie.

Osoby zakwalifikowane otrzymają oddzielnego maila do 7 maja 2018 r.

Osoby, które nie otrzymają informacji o zakwalifikowaniu nie będą uczestniczyły w seminarium
LOGO Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej


14.05.2018 - 15.05.2018
Nieaktywny