Szczegóły szkolenia
„Przywództwo edukacyjne w bibliotece pedagogicznej – rola dyrektora”
„Przywództwo edukacyjne w bibliotece pedagogicznej – rola dyrektora”

Wspieranie szkół i nauczycieli

Wydział Innowacji i Rozwoju

dyrektorzy publicznych bibliotek pedagogicznych

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów publicznych bibliotek pedagogicznych

Szkolenie

Cele:
Doskonalenie zarządczych i psychospołecznych kompetencji dyrektorów bibliotek pedagogicznych, w tym wzmocnienie samoświadomości oraz kompetencji w obszarach „ja jako przywódca edukacyjny” oraz „ja jako lider zespołu pracowników”.

W programie szkolenia znajdą się następujące zagadnienia:

1. Style przywództwa, rozpoznawanie własnego stylu dominującego.

2. Koncepcja „przywództwa edukacyjnego”. Zarządzanie przez wartości w bibliotece pedagogicznej i innych placówkach oświatowych.

3. Efektywny zespół, rola lidera w zespole.

4. Motywacja pracowników – rola i zadania przywódców edukacyjnych.

5. Planowanie działań wzmacniających efektywność kadry placówki (zespołu).

Kryteria naboru: 

a)     pełnienie funkcji dyrektora publicznej biblioteki pedagogicznej

b)     wypełn ienie formularza rekrutacyjnego,

c)     kolejność zgłoszeń.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Katarzyna Koletyńska tel.: (22) 570 83 47 e-mail: katarzyna.koletynska@ore.edu.pl, Wydział Innowacji i Rozwoju/ Zespół Edukacji Czytelniczej i Medialnej

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą elektroniczną potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji kursu.

Organizatorzy zapewniają:

  • bezpłatny udział w szkoleniu,
  • zakwaterowanie i wyżywienie,
  • materiały szkoleniowe.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

07.05.2018 - 09.05.2018
Nieaktywny