Szczegóły szkolenia
Zmiany systemu oświaty czyli co nowego w edukacji językowej
Zmiany systemu oświaty czyli co nowego w edukacji językowej

Języki obce

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych/Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze Ośrodka Rozwoju Edukacji

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, specjaliści, pracownicy placówek wsparcia szkoły

Warsztat

Warsztaty organizowane w ramach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych w zakresie metodycznego wspierania nauczycieli języków obcych.

Cele szkolenia:

  • Zapoznanie z kluczowymi dokumentami regulującymi nauczanie języków obcych nowożytnych w nowym systemie oświaty;
  • Doskonalenie własnego warsztatu pracy w celu lepszego przygotowania wspomagania pracy szkół i nauczycieli języków obcych


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Justyna Maziarska-Lesisz, Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, e-mail: justyna.lesisz@ore.edu.pl

Dodatkowe informacje:

Nabór prowadzony przez Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji (Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze). Kandydaci proszeni są o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

Organizatorzy ponoszą koszty: zajęć dydaktycznych, zakwaterowania i wyżywienia w trakcie kursu.

Koszty związane z dojazdem na szkolenie pokrywa uczestnik lub placówka delegująca.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie szkolenia. Zaświadczenia ukończenia kursu zostaną wydane jedynie uczestnikom biorącym udział w 100% zajęć.

KRYTERIA NABORU:

  1. Szkolenie przeznaczone wyłącznie dla pracowników systemu wspomagania pracy szkół (nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów. Decyduje kolejność zgłoszeń.

    Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie powoduje automatycznego przyjęcia na kurs. O wynikach naboru wszyscy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie mailem (niezależnie od wyniku rekrutacji) do 13 kwietnia 2018.

20.04.2018 - 21.04.2018 (Sulejówek)
Nieaktywny