Szczegóły szkolenia
Metodyka wspomagana technologiami storytellingu edukacyjnego w edukacji czytelniczej i medialnej
Metodyka wspomagana technologiami storytellingu edukacyjnego w edukacji czytelniczej i medialnej

Rozwój szkół i placówek

Wydział Innowacji i Rozwoju

Nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni ds. edukacji czytelniczej i medialnej, nauczyciele bibliotekarze bibliotek pedagogicznych

Szkolenie

Cele

  1. Ukazanie edukacyjnych aspektów teorii i praktyki storytellingu.
  2. Przegląd metod i środków dydaktycznych z nurtu storytellingu czytelniczego.  
  3. Prezentacja programu edukacyjnego – „Gwarna Biblioteka”.

Kryteria naboru: 
Nauczyciele konsultanci, doradcy metodycznego ds. edukacji czytelniczej i medialnej, nauczyciele bibliotekarze bibliotek pedagogicznych.

Wypełnienie formularza rekrutacyjnego, kolejność zgłoszeń, po jednej osobie z danej placówki



Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek

Mariusz Malinowski tel.: (22) 570 83 46 e-mail: mariusz.malinowski@ore.edu.pl

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą elektroniczną potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji kursu.

Organizatorzy zapewniają:

  • bezpłatny udział w szkoleniu,
  • zakwaterowanie i wyżywienie,
  • materiały szkoleniowe.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

19.04.2018 - 20.04.2018
Nieaktywny