Szczegóły szkolenia
„KODA – słyszące dzieci głuchych rodziców. Inność nierozpoznana”
„KODA – słyszące dzieci głuchych rodziców. Inność nierozpoznana”

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE we współpracy ze Stowarzyszeniem „CODA Polska. Słyszące Dzieci – Niesłyszący Rodzice”

pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy szkół i placówek, specjaliści ze szkół i placówek, pracownicy bibliotek pedagogicznych, przedstawiciele kuratoriów

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Cele wydarzenia:

  • poszerzanie wiedzy pracowników systemu edukacji o specyfice sytuacji społecznej, rodzinnej i edukacyjnej słyszących dzieci niesłyszących rodziców;
  • rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych tej grupy uczniów;
  • poznanie form i metod wsparcia dziecka KODA i rodziny w systemie edukacji.

Adresat: przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy szkół i placówek, specjaliści ze szkół, przedstawiciele bibliotek pedagogicznych i kuratoriów oświaty oraz inne osoby i zainteresowane podmioty


Program szkolenia (pdf.152 KB)

ORE, Aleje Ujazdowskie 28, Warszawa

Małgorzata Kummant, e-mail: malgorzata.kummant@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 20 Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na spotkanie.

Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Organizatorzy zapewniają bezpłatną dydaktykę, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.

Podczas spotkania zapewniamy tłumaczenie na polski język migowy.


17.04.2018
Nieaktywny