Szczegóły szkolenia
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas

Szkolenie

Celem szkolenia jest:
Dostarczenie wiedzy i doskonalenie umiejętności konstruowania, realizowania, ewaluowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki.

Szkolenie skierowane jest do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pedagogów szkolnych, dyrektorów, wychowawców klas.

Kryteria naboru: 

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie online formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń.
Liczba miejsc ograniczona.Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek

Maria Talar tel.: (22) 570 83 28; e-mail: maria.talar@ore.edu.pl

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą elektroniczną potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji kursu.

Organizatorzy zapewniają:

  • bezpłatny udział w szkoleniu,
  • zakwaterowanie i wyżywienie,
  • materiały szkoleniowe.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Uwaga! Wiadomość e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online – nie potwierdza zakwalifikowania się na szkolenie.

16.04.2018 - 18.04.2018
Nieaktywny