Szczegóły szkolenia
Szkoła Odkrywców Talentów – środowisko rozwijania zainteresowań i zdolności
Szkoła Odkrywców Talentów – środowisko rozwijania zainteresowań i zdolności

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE

przedstawieciel Szkoły Odkrywców Talentów, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli

Konferencja

Cele konferencji:

  • upowszechnianie wiedzy dotyczącej organizacji kształcenia uczniów zdolnych,
  • poszerzenie wiedzy w zakresie sposobów identyfikacji, rozwijania zainteresowań, predyspozycji i zdolności uczniów, w szczególności w Szkołach Odkrywców Talentów,
  • wymiana dobrych praktyk.


ORE, Aleje Ujazdowskie 28, Warszawa

Wioletta Jaskólska tel.: 22 570 83 20 Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie i rejestrację jednej osoby z placówki.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Organizatorzy zapewniają bezpłatną dydaktykę i poczęstunek natomiast nie pokrywają kosztów podróży.


24.04.2018
Nieaktywny