Szczegóły szkolenia
Edukacja polonistyczna z wykorzystaniem metody tutoringu
Edukacja polonistyczna z wykorzystaniem metody tutoringu

Rozwój szkół i placówek

Wydział Innowacji i Rozwoju

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni

Szkolenie

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wspierania nauczycieli języka polskiego liceów i techników w wykorzystywaniu tutoringu w procesie dydaktycznym.
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zajmujących się doskonaleniem zawodowym nauczycieli języka polskiego liceów i techników.


Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek

Agnieszka Romerowicz, Wydział Innowacji i Rozwoju Szkół i Placówek, tel. 22 570 83 24, e-mail: agnieszka.romerowicz@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie online formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń,
  • proporcjonalny wybór osób z każdego województwa.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży.


11.04.2018 - 13.04.2018
Nieaktywny