Szczegóły szkolenia
Nauczanie słownictwa na lekcji języka francuskiego
Nauczanie słownictwa na lekcji języka francuskiego

Języki obce

Przedstawicielstwo Generalne Walonia-Bruksela Ambasada Belgii w Warszawie Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji – Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele języka francuskiego.

Szkolenie

Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących wprowadzania na lekcji języka francuskiego nowego słownictwa i utrwalania już poznanego zgodnie z metodą komunikatywną (nowa podstawa programowa).

Szkolenie w całości prowadzone jest w języku francuskim.

Nabór prowadzony przez Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych  Ośrodka   Rozwoju Edukacji. Kandydaci proszeni są o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

KRYTERIA NABORU:

1. Kolejność zgłoszeń

2. Czynni nauczyciele i metodycy oraz konsultanci pracujących w placówkach systemu oświaty.

 Rejestracja elektroniczna nie jest jednoznaczna z przyjęciem na kandydata na szkolenie.

Specjaliści ze szkół społecznych oraz prowadzonych przez fundacje przyjmowani są w drugiej kolejności. Osoby ze szkół prywatnych na prawach szkół publicznych i ze szkół prywatnych przyjmowani są jedynie w razie wolnych miejsc. Szkolenie nie jest przeznaczone dla lektorów szkół języków ani nauczycieli akademickich.


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Anna Susek Specjalistka ds. języków romańskich Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa tel: (022) 345 37 75 e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Organizatorzy ponoszą koszty:

  • zajęć dydaktycznych
  • zakwaterowania i wyżywienia w trakcie kursu.

Koszty związane z dojazdem na szkolenie pokrywa uczestnik lub placówka delegująca.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie szkolenia. Zaświadczenia ukończenia kursu zostaną wydane jedynie uczestnikom biorącym udział we wszystkich zajęciach.

Termin zgłoszeń mija 28 marca 2018 o 24.00. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie. O wynikach naboru wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie mailem (niezależnie od wyniku rekrutacji) najpóźniej 29 marca 2018.

06.04.2018 - 08.04.2018
Nieaktywny