Szczegóły szkolenia
Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych
Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych

Wspieranie szkół i nauczycieli

Wydział Innowacji i Rozwoju/ Zespół Edukacji Czytelniczej i Medialnej

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli konsultantów i doradców metodyczni ds. edukacji czytelniczej i medialnej, informatycznej, nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych

Szkolenie

Cele

 1. Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • charakterystyki mediów społecznościowych,
  • zagrożeń wynikających z funkcjonowania dzieci i młodzieży w mediach,
  • zasad odpowiedzialnego korzystania z mediów,
  • wykorzystania mediów w edukacji – wskazówki metodyczne, wymiana dobrych praktyk.
 2. Przygotowanie do prowadzenia zajęć dla społeczności szkolnej (kadra pedagogiczna, uczniowie, rodzice) z zakresu pozyskiwania, oceniania i wykorzystywania informacji oraz twórczego i bezpiecznego korzystania z mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Szkolenia poprowadzą ekspertki z Akademii NASK.
Kryteria naboru: 
Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni ds. edukacji czytelniczej i medialnej, informatycznej, nauczyciele bibliotekarze bibliotek pedagogicznych.
Wypełnienie formularza rekrutacyjnego, kolejność zgłoszeń, po jednej osobie z danej placówki.


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Katarzyna Koletyńska tel.: (22) 570 83 47 e-mail: katarzyna.koletynska@ore.edu.pl, Wydział Innowacji i Rozwoju/ Zespół Edukacji Czytelniczej i Medialnej

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą elektroniczną potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji kursu.

Organizatorzy zapewniają:

 • bezpłatny udział w szkoleniu,
 • zakwaterowanie i wyżywienie,
 • materiały szkoleniowe.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

14.05.2018 - 16.05.2018
Nieaktywny

09.04.2018 - 11.04.2018
Nieaktywny