Szczegóły szkolenia
Wprowadzenie do strategii budowania oświatowych działań promocyjnych
Wprowadzenie do strategii budowania oświatowych działań promocyjnych

Zarządzanie oświatą

Zespół Projektowy – projekt Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

Pracownicy wydziałów edukacji JST różnego typu

Szkolenie adresowane jest do pracowników wydziałów edukacji JST różnego typu.

Szkolenie

Szkolenie ma charakter treningu behawioralnego zorientowanego na kształtowanie konkretnych umiejętności i zachowań. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą głównie metody aktywne (praktyka 80% czasu trwania warsztatu) – odwołujące się do doświadczeń, wiedzy i potrzeb Uczestników. Dla wsparcia i usystematyzowania niezbędnej wiedzy zastosowane zostaną metody podawcze w postaci miniwykładu będącego wprowadzeniem do danego zagadnienia lub omówieniem doświadczenia. Metody te są stosowane w zakresie koniecznym dla procesu szkolenia.

Cele szkolenia:

  1. Nabycie i/lub pogłębienie kompetencji z zakresu efektywnego budowania wizerunku wydziału edukacji w gminie/mieście/powiecie.
  2. Wykorzystanie technik wpływu społecznego w budowaniu strategii wizerunkowej.
  3. Uświadomienie sobie znaczenia marketingu szeptanego oraz sposobów jego inicjowania i moderowania.
  4. Poznanie aplikacji służących do budowania atrakcyjnych materiałów promujących działania oświatowe: ulotek, plakatów, banerów internetowych, zaproszeń, podsumowań, wizytówek, broszur, ogłoszeń itd.
  5. Nabycie i/lub pogłębienie umiejętności tworzenia krótkich filmów promocyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
  6. Doskonalenie wizerunku wydziału edukacji i promocja działań oświatowych z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

Termin szkolenia: 19–20 marca 2018 r., Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77.Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak tel. 22 570 83 42 e-mail piotr.matuszak@ore.edu.pl

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum, a także bezpłatny parking.


19.03.2018 - 20.03.2018 (Sulejówek)
Nieaktywny