Szczegóły szkolenia
Marketing szkół i placówek oświatowych
Marketing szkół i placówek oświatowych

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni zatrudnieni w placówkach doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni zajmujący się kształceniem zawodowym, doradcy zawodowi

Blended learning

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu"Marketing szkół i placówek oświatowych"
Szkolenie odbywa się w formie blended

Część on-line: od 16 marca do 11 kwietnia 2018 roku

Część stacjonarna: od 26 do 28 marca w Sulejówku

Celem szkolenia jest
  1. Upowszechnienie informacji nt. kształcenia zawodowego i ustawicznego (z uwzględnieniem wprowadzanych zmian)
  2. Podniesienie kompetencji w zakresie marketingu i promocji szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne
  3. Upowszechnienie informacji o zintegrowanym systemie kwalifikacji, uczeniu się przez całe życie oraz ECVET

Zagadnienia/moduły:

Zajęcia organizacyjno-integracyjne

2

[LLL].1. UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

[LLL].1.01 Systemy kwalifikacji

[LLL].1.02 Funkcjonowanie i uwarunkowania rynku edukacyjnego

[LLL].1.03 Kształcenie w formach szkolnych

[LLL].1.04 Kształcenie w formach pozaszkolnych

[LLL].1.05 Transfer osiągnięć i zapewnianie jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET (EQAVET) EUROPASS

20

[EMO].3. ELEMENTY MARKETINGU OŚWIATOWEGO

[EMO].3.1 Wprowadzenie do marketingu

[EMO].3.2 Rola marketingu w usługach edukacyjnych

[EMO].3.3 Badania rynku edukacyjnego

[EMO].3.4 Planowanie działań marketingowych

[EMO].3.4 Organizacja promocji w szkole/placówce/ośrodku

26

Podsumowanie

2

Razem

50

 

 


Raport z ankiety Ważne decyzje wybór szkoły 2017.pdf


Ankieta do przeprowadzenia w ramach szkolenia  "Ważne decyzje wybór szkoły - edycja 4" na sieci wsparcia i współpracy  NAUKA ZAWODU 

Podczas trwania kursu będziemy korzystać z zasobow SW NAUKA ZAWODU

Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku / platforma moodle ORE

bogdan.kruszakin@ore.edu.pl; tel. 22 345 37 72

Organizatorzy zapewnią bezpłatny udział w spotkaniu stacjonarnym (zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych i wyżywienie w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji,  ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek). Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają sami. Parking na terenie Centrum Szkoleniowego jest nieodpłatny.
Termin zgłaszania:  do 14 marca 2018 r.  za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego: szkolenia.ore.edu.pl
Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe przez bezpośredni kontakt z prowadzącym  (dołączenie do szkolenia za zgodą: Bogdan Kruszakin bogdan.kruszakin@ore.edu.pl tel. (22) 345-37-72

16.03.2018 - 11.04.2018 (Część stacjonarna 26-28 marca - Centrum Szkoleniowe ORE, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówku)
Nieaktywny