Szczegóły szkolenia
Doskonalenie metodyki nauczania języka hiszpańskiego i nauczania w języku hiszpańskim w oddziałach dwujęzycznych
Doskonalenie metodyki nauczania języka hiszpańskiego i nauczania w języku hiszpańskim w oddziałach dwujęzycznych

Języki obce

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych/Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze Ośrodka Rozwoju Edukacj oraz Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce

nauczyciele, specjaliści, nauczyciele klas dwujęzycznych, nauczyciele konsultanci

Szkolenie

Adresatami szkolenia są: specjaliści, nauczyciele, metodycy, konsultanci zajmującym się nauczaniem języka hiszpańskiego oraz specjaliści, nauczyciele nauczający w języku hiszpańskim w klasach z oddziałami dwujęzycznymi, koordynatorzy oddziałów dwujęzycznych.

Cele szkolenia:

  1. Doskonalenie metod nauczania języka hiszpańskiego.
  2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania języka hiszpańskiego do pracy w oddziałach dwujęzycznych na lekcjach przedmiotów innych niż język hiszpański.
  3. Przygotowanie do pracy w tzw. roku zerowym – nowa podstawa programowa.


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Anna Susek Specjalistka ds. języków romańskich Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa tel: (022) 345 37 75 e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Nabór prowadzony przez Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji (Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze). Kandydaci proszeni są o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 Kryteria naboru:

  1. Pierwszeństwo mają absolwenci programu Europrof, posiadający certyfikat na poziomie minimum DELE B2 (skan dokumentu), pracujący w placówkach systemu edukacji (nie szkoły prywatne i nie szkoły prywatne na prawach publicznych), uczący języka hiszpańskiego lub nauczający w języku hiszpańskim (pisemna deklaracja dyrekcji), którzy w ostatnich dwóch latach (2016–2017) nie uczestniczyli w formach doskonalenia organizowanych przez ORE i nauczają w oddziałach dwujęzycznych.
  2. W drugiej kolejności rekrutowani będą pozostali iberyści i nauczający w języku hiszpańskim z placówek edukacji systemu edukacji (nie szkoły prywatne i nie szkoły prywatne na prawach publicznych), czynni zawodowo, nauczający w oddziałach dwujęzycznych, oferta ta jest kierowana szczególnie do koordynatorów oddziałów dwujęzycznych.

Organizatorzy ponoszą koszty:

  • zajęć dydaktycznych
  • zakwaterowania i wyżywienia w trakcie kursu. Koszty związane z dojazdem na szkolenie pokrywa uczestnik lub placówka delegująca.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie szkolenia. Zaświadczenia ukończenia kursu zostaną wydane jedynie uczestnikom biorącym udział w 100% zajęć.

Termin zgłoszeń mija 4 marca 2018 o północy. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zapisaniem się na kurs. O wynikach naboru wszyscy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie mailem (niezależnie od wyniku rekrutacji) 5 marca 2018 r.

09.03.2018 - 11.03.2018
Nieaktywny