Szczegóły szkolenia
Współpraca z rodzicami elementem pozytywnego klimatu szkoły
Współpraca z rodzicami elementem pozytywnego klimatu szkoły

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, specjaliści ze szkół (psycholodzy, pedagodzy)

Szkolenie

Celem szkolenia jest:

  • zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie efektywnej współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami,
  • zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie budowania współpracy szkoły z rodzicami uczniów ze SPE,
  • zapoznanie uczestników z obowiązującymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym obszarze
  • zapoznanie uczestników z przykładowymi rozwiązaniami realizowanymi przez szkoły w ramach współpracy z rodzicami uczniów ze spe.

Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Monika Dobrowolska, monika.dobrowolska@ore.edu.pl tel.: 22 570 83 02 Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się i rejestrację jednej osoby
z placówki.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Organizatorzy zapewniają bezpłatną dydaktykę, wyżywienie oraz zakwaterowanie w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.


12.03.2018 - 14.03.2018
Nieaktywny