Szczegóły szkolenia
Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego. Edycja II
Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego. Edycja II

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki

psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagodzy szkolni, psycholog szkolny, wychowawcy, specjaliści szkolni zajmujący się profilaktyką agresji i przemocy rówieśniczej

E-learning

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogiczny, specjalistów szkolnych w zakresie skutecznego przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej.

UWAGA!!! Do udziału w szkoleniu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające kryteria związane z miejscem zatrudnienia.


Sylabus kursuplatforma Moodle

Wydział Wychowania i Profilaktyki Elżbieta Stawecka e-mail: elzbieta.stawecka@ore.edu.pl tel. 22 570 83 38

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Data rozpoczęcia:* 05.03.2018

Data zakończenia:* 30.03.2018


05-03-2018 - 30-03-2018 (-)
Nieaktywny