Szczegóły szkolenia
KONFERENCJA: „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – uczeń z dysfunkcją słuchu”
KONFERENCJA: „Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – uczeń z dysfunkcją słuchu”

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE

pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy szkół i placówek, specjaliści ze szkół i placówek

Konferencja

Cele konferencji:

  • upowszechnianie idei edukacji włączającej uczniów z dysfunkcją słuchu,
  • zwiększenie kompetencji pracowników oświaty w zakresie metod pracy z uczniem z zaburzeniami słuchu w edukacji włączającej,
  • prezentacja dobrych praktyk.


Aula ORE, Aleje Ujazdowskie 28, Warszawa

Małgorzata Kummant, e-mail: malgorzata.kummant@ore.edu.pl, tel.: 22 570 83 20 Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

 Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Organizatorzy zapewniają bezpłatną dydaktykę i poczęstunek, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.


27-02-2018
Nieaktywny