Szczegóły szkolenia
Planowanie i organizacja procesu wychowawczego w klasach I–III
Planowanie i organizacja procesu wychowawczego w klasach I–III

Rozwój szkół i placówek

Wydział Innowacji i Rozwoju

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni

Nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Szkolenie

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wspierania nauczycieli w zakresie diagnozowania trudności wychowawczych, projektowania zajęć i roli treningu umiejętności społecznych w przeciwdziałaniu powstawania problemów wychowawczych w klasach I–III.Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, 05-070 Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Iwona Konopka tel. 22 570 83 24 e-mail: iwona.konopka@ore.edu.pl

Rejestracja na szkolenie nie jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem się do wzięcia udziału w szkoleniu. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną powiadomione pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Organizator zapewnia dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie. Nie pokrywamy kosztów podróży.

06.03.2018 - 07.03.2018
Nieaktywny