Szczegóły szkolenia
Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne
Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne

Zarządzanie oświatą

Zespół Projektowy – projekt Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

przedstawiciele JST

adresowane jest do pracowników i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za zadania związane z finansowaniem oświaty, w tym w szczególności zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi

Seminarium

Celem seminarium jest przedstawienie głównych założeń ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz zmiany w ustawie Karta Nauczyciela


Seminarium odbędzie się we Wrocławiu w hotelu IBIS STYLES WROCŁAW CENTRUM, pl. Konstytucji 3 Maja 3

Piotr Matuszak tel. 22 570 83 42 e-mail piotr.matuszak@ore.edu.pl

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w Hotelu.

Szczegółowy program w załączniku (harmonogram oraz zakres tematyczny).

Decyduje kolejność zgłoszeń. W seminarium może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli danego samorządu.


Seminarium odbędzie się we Wrocławiu w hotelu IBIS STYLES WROCŁAW CENTRUM.

Adres: pl. Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław. Kontakt: tel.: (+48)71 733 48 00, fax: (+48)71 733 48 01, e-mail: H9347@accor.com

Hotel znajduje się w pobliżu Dworca Głównego PKP we Wrocławiu (około 400 metrów – czas przejścia ok. 5 minut)

W razie przyjazdu własnym samochodem – parking płatny za dobę 40 zł.

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. hotelu w pokojach dwuosobowych.

UWAGA: W seminarium może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli tej samej jednostki samorządu terytorialnego.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020.


21.02.2018 - 22.02.2018 (Wrocław)
Nieaktywny