Szczegóły szkolenia
KONFERENCJA: Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty
KONFERENCJA: Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy szkół i placówek, specjaliści ze szkół i placówek

Konferencja

Cele konferencji:

  • Podniesienie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty,
  • Zwiększenie wiedzy nt. efektywności wdrażania edukacji włączającej w szkołach i placówkach oraz budowania współpracy i wykorzystywania zasobów środowiska lokalnego na rzecz tych uczniów w szkołach ogólnodostępnych,
  • Zapoznanie z kierunkami najważniejszych zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczących edukacji włączającej oraz z dobrymi praktykami w obszarze realizacji idei edukacji włączającej w szkołach.


Aula ORE, Aleje Ujazdowskie 28, Warszawa

Jolanta Rafał-Łuniewska, e-mail- jolanta.luniewska@ore.edu.pl , tel. 22 570 83 09

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie i rejestrację jednej osoby z placówki.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną do 9.02.2018r.

Organizatorzy zapewniają bezpłatną dydaktykę i poczęstunek natomiast nie pokrywają kosztów podróży.


16-02-2018 (Warszawa)
Nieaktywny