Szczegóły szkolenia
Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum
Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum

Rozwój szkół i placówek

Wydział Innowacji i Rozwoju

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni

Szkolenie

ADRESACI:nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zajmujący się doskonaleniem zawodowym nauczycieli języka polskiego liceów i techników
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wspierania nauczycieli języka polskiego liceów i techników w stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu.


Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek

Agnieszka Romerowicz, Wydział Innowacji i Rozwoju Szkół i Placówek, tel. 22 570 83 24, e-mail: agnieszka.romerowicz@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie online formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń,
  • proporcjonalny wybór osób z każdego województwa.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie
i wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży.


23.02.2018 - 25.02.2018
Nieaktywny

21.02.2018 - 23.02.2018
Nieaktywny