Szczegóły szkolenia
Nauczanie języka francuskiego dzieci w wieku 4–11 lat
Nauczanie języka francuskiego dzieci w wieku 4–11 lat

Języki obce

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych/Zesppół Kompetencji Językowych i wiedzy o kulturze Ośrodka Rozwoju Edukacji

Polscy nauczyciele języka francuskiego pracujący w placówkach systemu edukacji – w przedszkolach lub szkołach podstawowych – oraz konsultanci i metodycy pracujący w publicznych placówkach oświatowych

Nabór wyłącznie elektroniczny prowadzony na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Kandydaci proszeni są o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wykład / warsztat

Cele szkolenia:

1.Doskonalenie umiejętności dydaktycznych   romanistów pracujących z najmłodszymi dziećmi.

2.Doskonalenie metod nauczania języka francuskiego jako obcego.-

Anna Susek, email: anna.susek@ore.edu.pl; tel: (022) 345 37 75

19.01.2018 - 21.01.2018 (Sulejówek)
Nieaktywny