Szczegóły szkolenia
Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne
Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne

Zarządzanie oświatą

Zespół Projektowy – projekt Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

przedstawiciele JST

adresowane jest do pracowników i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za zadania związane z finansowaniem oświaty, w tym w szczególności zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi

Spotkanie informacyjne

2-dniowe spotkanie „Finansowanie oświaty- nowe regulacje prawne” poświęcone omówieniu rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ustawy od pół roku, był konsultowany ze środowiskiem oświatowym, w dniu 27 października 2017r. ustawa została przyjęta przez Sejm RP a w dniu 28 listopada 2017r. podpisana przez Prezydenta RP. W ramach spotkania z samorządowcami przedstawione zostaną główne założenia ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Spotkanie realizowane jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.


Spotkanie odbędzie się w Warszawie w Hotelu Holiday Park ul. Heroldów 1B.

Piotr Matuszak tel. 22 570 83 42 e-mail piotr.matuszak@ore.edu.pl

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizacja i miejsce:

Spotkanie odbędzie się w Warszawie w Hotelu Holiday Park ul. Heroldów 1B.

Dojazd do hotelu: uczestnikom spotkania Organizator zapewnia dojazd autokarem spod Pałacu Kultury, zbiórka pod KINOTEKĄ (od strony al. Jerozolimskich) o godz. 10.20 w dniu 10 stycznia 2018r. Odjazd do hotelu o godz. 10.30.

Dojazd do hotelu: Metrem: z przystanku Metro Centrum do przystanku Metro Młociny a następnie autobusem 114 ( 3 przystanki – trzeba wysiąść na przystanku Muzealna).  

W razie przyjazdu samochodem – Organizator zapewnia parking przy hotelu.

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. hotelu w pokojach 2-osobowych.

Szczegółowy program w załączniku (harmonogram oraz zakres tematyczny).

Uwaga:

W spotkaniu może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel z każdego samorządu.

Prosimy o niezgłaszanie się osób, które już uczestniczyły w naszych spotkaniach w terminach: 19–20 kwietnia 2017 r., 15–16 maja 2017 r., 21–22 czerwca, 25–26 września 2017 r. 6-7 listopada 2017 r. oraz 20-21 listopada 2017 r.

Liczba miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

10.01.2018 - 11.01.2018
Nieaktywny