Szczegóły szkolenia
Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – zadania JST na pierwszy kwartał 2018 r. Szkolenie dla samorządowców
Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – zadania JST na pierwszy kwartał 2018 r. Szkolenie dla samorządowców

Zarządzanie oświatą

Zespół Projektowy – projekt Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

przedstawiciele JST

Szkolenie adresowane jest do Pracowników JST prowadzących zadania oświatowe w tym dotowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST. Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie

Zajęcia mają charakter praktyczny, dają możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad różnymi rozwiązaniami. W ramach szkolenia omawiane będą konkretne samorządowe przykłady dobrych praktyk. Na zakończenie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak tel. 22 570 83 42 e-mail piotr.matuszak@ore.edu.pl

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum. Dojazd we własnym zakresie, dla osób przyjeżdzających własnym transportem Organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Szczegółowy program w załączniku (harmonogram oraz zakres tematyczny). Program szkolenia.pdf

Liczba miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

12.01.2018 - 13.01.2018
Nieaktywny