Szczegóły szkolenia
Wprowadzenie do strategii budowania oświatowych działań promocyjnych – szkolenie warsztatowe dla samorządowców uczestników pilotażu
Wprowadzenie do strategii budowania oświatowych działań promocyjnych – szkolenie warsztatowe dla samorządowców uczestników pilotażu

Zarządzanie oświatą

Zespół Projektowy – projekt Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

przedstawiciele JST

Szkolenie adresowane jest do pracowników wydziałów edukacji JST różnego typu, uczestniczący w pilotażu realizowanym przez ORE w ramach projektu pozakonkursowego.

Szkolenie

Szkolenie ma charakter treningu behawioralnego zorientowanego na kształtowanie konkretnych umiejętności i zachowań. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą głównie metody aktywne (praktyka 80% czasu trwania warsztatu) – odwołujące się do doświadczeń, wiedzy i potrzeb Uczestników. Dla wsparcia i usystematyzowania niezbędnej wiedzy zastosowane zostaną metody podawcze w postaci mini-wykładu będącego wprowadzeniem do danego zagadnienia, lub omówienia doświadczenia – metody te są stosowane w zakresie koniecznym dla procesu szkolenia.


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak tel. 22 570 83 42 e-mail piotr.matuszak@ore.edu.pl

Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum. Dojazd we własnym zakresie, dla osób przyjeżdzających własnym transportem Organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Szczegółowy program w załączniku (harmonogram oraz zakres tematyczny).

Liczba miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

13.12.2017 - 14.12.2017
Nieaktywny