Szczegóły szkolenia
Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole.
Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole.

Doradztwo zawodowe

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego

pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy MOW, pracownicy MOS, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, psycholodzy, pedagodzy – pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, doradcy zawodowi ze szkół i placówek, nauczyciele przedmiotów zawodowych, doradcy zawodowi

Nauczyciele realizujący zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje spełnianie wymogów formalnych oraz kolejność zgłoszeń.

E-learning

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie e-learning "Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole". Kurs ukierunkowany jest na nabycie kompetencji w zakresie podstaw organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego przez naucycieli wyznaczonych do realizacji działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawoowego w szkole.Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami  dot. organizacji doradztwa zawodowego w szkołach, tworzenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa (WSD) oraz poznają metody ewaluacji WSD.


platforma Moodle ORE

Marta Koch Kozioł, marta.koch-koziol@ore.edu.pl

Kurs jest bezpłatny i w całości prowadzony on-line. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na kurs. Po wypełnieniu formularza mależy przesłać go w formie on-line. O zakwalifikowaniu się na kurs uczestnocy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

04-12-2017 - 17-12-2017
Nieaktywny