Szczegóły szkolenia
Frankofońska literatura belgijska – krótka historia gatunków literackich i możliwości ich wykorzystania na lekcjach języka francuskiego ze szczególnym uwzględnieniem noweli
Frankofońska literatura belgijska – krótka historia gatunków literackich i możliwości ich wykorzystania na lekcjach języka francuskiego ze szczególnym uwzględnieniem noweli

Języki obce

Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie, Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze w Wydziale Rozwoju Kompetencji Kluczowych

doradcy metodyczni, nauczyciele języka francuskiego.

Szkolenie

Celem spotkania jest doskonalenie warsztatu pracy w zakresie wykorzystania frankofońskiej literatury belgijskiej na lekcjach języka francuskiego.
Adresatami szkolenia są: doradcy metodyczni, konsultanci (pracownicy systemu oświaty), nauczyciele języka francuskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych


Centrum Szkoleniowe ORE, 05-070 Sulejówek, ul. I. Paderewskiego 77

Justyna Maziarska-Lesisz, email: justyna.lesisz@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
  • kolejność zgłoszeń,

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają  kosztów podróży.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie szkolenia. Zaświadczenia ukończenia kursu zostaną wydane jedynie uczestnikom biorącym aktywny udział we wszystkich zajęciach.


17-11-2017 - 19-11-2017
Nieaktywny