Szczegóły szkolenia
Jak wspomagać szkoły w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów? Rola osoby wspomagającej w zmieniającym się systemie edukacji
Jak wspomagać szkoły w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów? Rola osoby wspomagającej w zmieniającym się systemie edukacji

wspomaganie szkoł i nauczycieli

projekt „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji systemu wspomagania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów” we współpracy z wydziałami merytorycznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy bibliotek pedagogicznych, doradcy metodyczni, trenerzy

Szkolenie

Celem spotkania jest wsparcie uczestników szkolenia w prowadzeniu wspomagania szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów, zgodnie z obowiązującym prawem, z wykorzystaniem wiedzy w zakresie zmian dotyczących diagnozy i programów wychowawczo-profilaktycznych.


Adresat:
uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia organizowanych w ramach ww. projektu – pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradcy metodyczni oraz trenerzy, współpracujący z tymi instytucjami przy wspomaganiu szkół i placówek oświatowych oraz osoby zgłaszające gotowość dołączenia do sieci.

Zasady przystąpienia do sieciHotel Kuźnia Napoleońska, ul. Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia (gmina Teresin, powiat sochaczewski)

• w sprawach organizacyjnych: elzbieta.matusiewicz@ore.edu.pl, tel. (22) 570-83-18 • w sprawach merytorycznych: katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl, tel. (22) 570-83-18

Dodatkowe informacje: W załączonym opisie szkolenia znajdują się informacje dotyczące m.in. ogólnych celów spotkania i bloków warsztatowych, jak również ramowego harmonogramu. Praca warsztatowa odbywać się będzie w 4 równoległych grupach. Tematyka dla wszystkich grup będzie taka sama, natomiast kolejność warsztatów będzie się różnić. Szczegółową informację na ten temat (szczegółowy harmonogram) wraz z przydziałem do grupy uczestnik otrzyma w dniu rozpoczęcia szkolenia w trakcie rejestracji.

Uwagi organizacyjne: Organizatorzy zapewnią bezpłatny udział w spotkaniu - zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych i wyżywienie, materiały szkoleniowe. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają sami. Parking na terenie hotelu jest bezpłatny.

Zasady udziału:

Zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia otrzymają osoby, które wezmą udział w co najmniej 85% godzin szkolenia.


02-10-2017 - 04-10-2017
Nieaktywny